Giải Câu 37 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 37: Trang 118 - SGK Toán 8 tập 2

Hãy xét sự đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Bài làm:

a) Sai, vì hình thoi không phải là tứ giác đều (do các góc không bằng nhau).

b) Sai, vì hình chữ nhật không phải là tứ giác đều (do các cạnh không bằng nhau).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021