Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD.Cho biết AB=30cm, chiều cao của tam giác mặt bên SH=25m.Chiều cao SO của hình chóp là:(m)

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Đáp án nào đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Hình chóp lục giác đều S.ABCDEH có AB=3m, cạnh bên SA=5m.Độ dài chiều cao hình chóp là:

 • A.4m
 • B.m
 • C.2m
 • D.8m

Câu 4: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A.Nếu hình chóp có đáy là hình thoi, chân đường cao trùng với tâm hình thoi thì nó là hình chóp đều
 • B.Nếu hình chóp cáu đáy là hình chữ nhật, chân đường cao trùng với giao điểm của hai đường chéo đáy thì nó là hình chóp đều
 • C.Nếu hình chóp có đáy là hình vuông thì nó là hình chóp đều
 • D.Nếu hình chóp có đáy là tam giác đều, chân đường cao trùng với tâm của tam giác thì nó là hình chóp đều

Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A.Nếu hình chóp có đáy là tứ giác đều, có hai mặt bên là hai tam giác cân thì nó là hình chóp tứ giác đều.
 • B.Nếu hình chóp có đáy là hình chữ nhật, chân đường cao trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy thì nó là hình chóp đều.
 • C.Nếu hình chóp có đáy là hình vuông thì nó là hình chóp đều.
 • D.Nếu hình chóp có đáy là tam giác đều, chân đường cao trùng với tâm của tam giác thì nó là hình chóp đều

Câu 6: Chọn đáp án sai:

 • A. Hình chóp đều có đáy là hình vuông và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo đáy
 • B.Hình chóp đều có đáy là tam giác đều và chân đườngc ao trùng với giao điểm hai đường trung tuyến ở tam giác ở đáy
 • C.Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, các mặt bên là những tam giác cân có đáy là cạnh của mặt đáy.
 • D.Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của dáy.

Câu 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD;ABCD là hình vuông có cạnh bằng 20cm, cạnh bên bằng 24cm.Độ dài đường cao SO tính bằng cm là số gần bằng với

 • A.18
 • B.18,5
 • C.19
 • D.19,5

Câu 8: Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các mặt bên là những tam giác đều, AB=8cm, O là trung điểm của AC. Độ dài đoạn SO là:

 • A. cm
 • B.6 cm
 • C. cm
 • D.4 cm

Câu 9: Hình chóp lục giác đều S.ABCDEF có AB=6 cm, cạnh bên SA=10 cm. Vậy độ dài chiều cao của hình chóp là:

 • A.6cm
 • B.8cm
 • C. cm
 • D. cm

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang và AB= CD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SD và SC.Đường thẳng qua trọng tâm G tam giác SAB và song óng với AB cắt SA,SB ở E và F.Tỉ số EF:MN là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 116


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021