Trắc nghiệm Hình học 8: Bài 1: Hình hộp chữ nhật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 1: Hình hộp chữ nhật Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chậu cá là một hiinfh hộ chữ nhật có một mặt đứng rông 10dm, cao 8dm được để trên mặt bàn nằm ngang.Khi nghiêng chậy, nước trong chậu vừa đúng đủ che phủ mặt đứng nói trên, nhưng chỉ che phủ bề mặt đáy chậu. Khi đặt chậu trở lại nằm ngang thì chiều cao của mặt nước là:

 • A.3dm
 • B.4dm
 • C.6dm
 • D.5dm

Câu 2: Một hình hộp chữ nhjaat có các kích thước dài 20cm, rộng là 16cm,cao 12cm. Để xếp kín hộp đã cho rằng những hình hộp chữ nhật nhỏ có các kích thước dài 5cm, rộng 4cm, cao 3cm thì số hình hộp chữ nhật cần phải có là:

 • A.125
 • B.27
 • C.64
 • D.8

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH có các kích thước lần lượt là 5m,4m và 2m. Tính chiều dài đoạn AG.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của CD, A'D' và BB".Tính độ dài của đoạn PN.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của CD,A'D' và BB'.Tam giác MNP có đặc điểm gì?

 • A.Tam giác cân
 • B.Tam giác đều
 • C.Tam giác vuông
 • D.Tam giác vuông cân

Câu 6: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của CD,A'D' và BB'.Diên tích tam giác MNP

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tập hợp nào dưới đây không thể là độ dài đường chéo của các mặt một hình hộp chữ nhật.

 • A.{4;5;6}
 • B.{4;5;7}
 • C.{4;6;7}
 • D.{5;6;7}

Câu 8: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của CD,A'D' và BB'.Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (MNP)?

 • A.CC'
 • B.C'D'
 • C.C'B'
 • D.C'A

Câu 9: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.Cạnh AD song song với CC'
 • B.Đường thẳng AD song song với đường thẳng C'D'
 • C.Có ba cạnh song song với AA'
 • D.Hai điểm B';C' thuộc mặt phẳng AA'CC'

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Điểm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 1: Hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 95


 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021