Giải Câu 35 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 79 - SGK Toán 8 tập 2

Chứng minh rằng nếu tam giác đồng dạng với tam giác \(ABC\) theo tỉ số \(k\) thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng \(k\).

Bài làm:

Giải Câu 35 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

(1)

là phân giác \(\widehat {BAC}\) nên \(\widehat {BAD} = {1 \over 2}\widehat {BAC}\) (2)

là phân giác \(\widehat {B'A'C'}\) nên \(\widehat {B'A'D'} = {1 \over 2}\widehat {B'A'C'}\) (3)

Từ (1),(2) và (3) suy ra: = \(\widehat{B'A'D'}\)

Xét và \(∆ABD\) có:

  • = \(\widehat{B'}\)
  • = \(\widehat{B'A'D'}\)

theo tỉ số \(\frac{A'B'}{AB}\)= \(\frac{A'D'}{AD}=k\)

(Vì đồng dạng theo tỉ số \(k= \frac{A'B'}{AB}\))

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021