Trắc nghiệm Đại số 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả nào sau đây là sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Giá trị của biểu thức tại $x=-\frac{3}{4}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Kết quả của phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Nếu lấy 1 trừ cho nghịch đảo của (1-x) ta được số nghịch đảo của (1-x), vậy x bằng:

 • A.-2
 • B.-1
 • C.
 • D.2

Câu 5: Biểu thức khi P=x+y và Q=x-y là:

 • A.
 • B.
 • C.1
 • D.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Nếu cho thì P là phân thức nào sau đây:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Nếu cho thì X là phân thức nào sau đây:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Phép trừ các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 48 51


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021