Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, chân đường cao AH của tam giác ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn thẳng BH = 4cm, HC = 9cm. Tính diện tích tam giác ABC?

 • A. SABC = 39cm2
 • B. SABC = 36cm2
 • C. SABC = 78cm2
 • D. SABC = 18cm2

 • A. Δ ABC ∼ Δ PMN
 • B. Δ ABC ∼ Δ NMP
 • C. Δ ABC ∼ Δ MNP
 • D. Δ ABC ∼ Δ MPN

 • A. Tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.
 • B. Tỉ số hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.
 • C. Tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.
 • D. Tỉ số các chu vi bằng 2 lần tỉ số đồng dạng.

 • A. Δ ABC ∼ Δ DEF
 • B. Δ ABC ∼ Δ EDF
 • C. Δ ABC ∼ Δ DFE
 • D. Δ ABC ∼ Δ FDE

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, chân đường cao AH của tam giác ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH=4cm và HC=9cm.Tính diện tích tam giác ABC

 • A.39cm2
 • B.36cm2
 • C.78cm2
 • D.18cm2

Câu 6:Cho tam giác ABC vuông ở A có BC=25 và . Tính Ab,AC

 • A.AB=16;AC=15
 • B.AB=15;AC=20
 • C.AB=10;AC=12
 • D.AB=20;AC=15

Câu 7: Cho tam giác nhọn ABC,các đường cao BD và CE cắt nhau tại H.Chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Cả a,b,c đều sai

Câu 8: Cho tam giác đều DEF nội tiếp trong tam giác đều ABC sao cho . Tỉ số diện tích tam giác DEF và tam giác ABC là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho tam giác ABC( góc B vuông) D trên cạnh AC.E là hình chiếu của C trên BD.Ta chứng minh được rằng

 • A.DA.DC=DB.DE
 • B.
 • C.DA.CE=AB.DE
 • D.DA.DE=AB.CE

Câu 10: Cho tứ giác có góc BAC vuông, BCD vuông , AC=4cm, BC=6cm BD=9cm.Chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.AC//BD
 • D.AB//CD
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông sgk Toán 8 tập 2 Trang 81


 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021