Trắc nghiệm Hình học 8 bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Bài 1: Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau?

 • A. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia.
 • B. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là độ dài từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia.
 • C. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia
 • D. Các ba đáp án trên đều sai.

Bài 2: Chọn phương án đúng trong các phương án sau

 • A. Các điểm cách đường thẳng b một khoảng cho trước bằng h nằm trên một đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.
 • B. Các điểm cách đường thẳng b một khoảng cho trước bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h
 • C. Các điểm cách đường thẳng b một khoảng cho trước bằng h nằm trên ba đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h
 • D. Cả ba đáp án đều sai.

Bài 3: Cho hình dưới đây, trong đó các đường thẳng a,b,c,d song song với nhau. Nếu các đường thẳng a,b,c,d song song cách đều thì :

 • A. EF > FG > GH
 • B. EF < FG < GH
 • C. EF = FG = GH
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước sgk Toán 8 tập 1 Trang 100 103


 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021