Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước sgk Toán 8 tập 1 Trang 100 103

  • 1 Đánh giá

Khoảng cách và tính chất của hai đường thẳng song song như thế nào? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

Định nghĩa:

  • Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.

Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Toán 8 tập 1

2. Tính chất của các điểm cách đều một đoạn thẳng cho trước

Tính chất:

  • Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.

Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Toán 8 tập 1

Nhận xét:

  • Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng cách h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h.

Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Toán 8 tập 1

3. Đường thẳng song song cách đều

Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Toán 8 tập 1

Định lí:

  • Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thằng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.
  • Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 67 : Trang 102 sgk toán 8 tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Toán 8 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 68 : Trang 102 sgk toán 8 tập 1

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. lấy điểm B bất kì thuộc đường thằng d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 69 : Trang 103 sgk toán 8 tập 1

Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng.

(1) Tập hợp các điểm cách A cố định một khoảng 3cm.

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm.

(5) Là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(6) là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm.

(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm.

(8) là tia phân giác c

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 70 : Trang 103 sgk toán 8 tập 1

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì

điểm C di chuyển trên đường nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 71 : Trang 103 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE.

a) Chứng mình rằng ba điểm A, O, M thằng hàng.

b) Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì điểm O di chuyển trên đường nào ?

c) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 72 : Trang 103 sgk toán 8 tập 1

Đố. Để vạch một đường thẳng song song với mép gỗ 10cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10cm vuông góc với ngón tay trỏ lấy làm cữ (h.98), rồi đưa ngón trỏ

chạy dọc theo mép gỗ AB. Căn cứ vào kiến thức nào mà ta kết luận được rằng đầu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB là 10cm ?

Giải bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Toán 8 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước


  • 19 lượt xem