Giải bài 11: Chia đa thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1Trang 28 29

  • 1 Đánh giá

Chia đa thức cho đơn thức có quy tắc như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Chia đa thức cho đơn thức thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Quy tắc

  • Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ minh họa

Thực hiện phép tính:

(30x4y3 – 25x2y3 – 3x4y4) : 5x2y3

Hướng dẫn giải:

(30x4y3 – 25x2y3 – 3x4y4) : 5x2y3

= (30x4y3 : 5x2y3 ) + (– 25x2y3 : 5x2y3) + (– 3x4y4 : 5x2y3)

= 6x2 – 5 – x2y

Chú ý: Trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, thường ta phân tích trước để rút gọn cho nhanh.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 63 : Trang 28 sgk toán 8 tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 64 : Trang 28 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2;

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- x);

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 65 : Trang 29 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2

(Gợi ý, có thế đặt x – y = z rồi áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 66 : Trang 29 sgk toán 8 tập 1

Ai đúng, ai sai ?

Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không”,

Hà trả lời: “A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2”,

Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B”.

Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức


  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021