Giải câu 24 bài 3: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau :

a. x = 5.

b.

Bài làm:

Ta có :

a. Với x = 5 , thay vào ta được :

Vậy với x = 5 =>

b. Với , thay vào ta được : $(7.\frac{1}{7}-5)^{2}=(-4)^{2}=16$

Vậy với => $49x^{2}– 70x + 25=16$

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021