Giải câu 79 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 79 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) ;

b) ;

c) .

Bài làm:

a) Hướng dẫn: Dùng hằng đẳng thức sau đó đặt nhân tử chung.

Ta có:

=

=

=

=

=

=

b) Hướng dẫn: Nhóm hạng tử, sau đó đặt nhân tử chung.

ta có:

=

=

=

c) Hướng dẫn: Nhóm hạng tử, dùng hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung.

ta có:

=

=

=

=

=

=

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021