Giải câu 44 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 44 : Trang 20 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021