Giải câu 36 bài 6: Đối xứng trục sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 36: trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Cho góc xOy có số đo , điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC.

b) Tính số đo góc BOC.

Bài làm:

a) Vì :

  • Ox là đường trung trực của AB => OA = OB (1)
  • Oy là đường trung trực của AC => OA = OC (2)

Từ (1),(2) => OB = OC. ( đpcm )

b) Ta có : OA = OB

=> cân tại O .

=>

Tương tự : OA = OC

=> cân tại O .

=>
=>

<=>

Vậy .

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021