Giải câu 13 bài 3: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 13 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a)

b)

Bài làm:

Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc đổi dấu và phân tích đa thức thành nhân tử.

a) Ta có:

b) Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021