Giải bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 19 21

  • 1 Đánh giá

Để phân tích đa thức thành nhân tử có rất nhiều phương pháp. Để biết thêm chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Phương pháp chung

  • Đưa đa thức cần phân tích về dưới dạng của hằng đẳng thức, rồi phân tích thành nhân tử bằng các hằng đẳng thức.

2. Ví dụ minh họa

Chứng minh rằng (2n + 5)2 – 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

(2n + 5)2 – 25 = (2n + 5)2 - 52

= (2n + 5 – 5) (2n + 5 + 5)

= 2n(2n + 10)

= 4n(n + 5)

Nên (2n + 5)2 – 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 43 : Trang 20 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 44 : Trang 20 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45 : Trang 20 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tìm x, biết:

a) 2 – 25x2 = 0;

b) x2 – x + = 0

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46 : Trang 21 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tính nhanh:

a) 732 – 272;

b) 372 - 132

c) 20022 – 22

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021