Giải câu 27 bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 27: Trang 14 - sgk toán 8 tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

Vậy .

b.

Vậy

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021