Giải câu 26 bài: Luyện tập sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 80- sgk toán 8 tập 1

Tính x, y trên hình 45 trong đó AB // CD // EF // GH.

Bài làm:

Ta có : AB // EF => ABFE là hình thang.

Mặt khác :

=> CD là đường trung bình của hình thang ABFE.

=>

Vậy x = 12cm.

Tương tự :

  • CDGH là hình thang.
  • EF là đường trung bình của hình thang CDGH.

=>

=>

Vậy y = 20cm.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021