Giải bài Ôn tập chương II Đa giác. Diện tích đa giác sgk Toán 8 tập 1 Trang 132 133

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại toàn bộ kiến thức của chương 2. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ô tập chương II - Đa giác - Diện tích đa giác thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó:

S = a.b
  • Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:
S = a2
  • Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của cạnh góc vuông
  • Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.
  • Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

  • Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.
S = ah
  • Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 41 : Trang 132 sgk toán 8 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159)

Tính : a)Diện tích tam giác DBE ;

b)Diện tích tứ giác EHIK.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 42 : Trang 132 sgk toán 8 tập 1

Trên hình 160 (AC//BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 43 : Trang 133 sgk toán 8 tập 1

Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh a. Một góc vuông xOy có tia Ox cắt cạnh AB tại E, tia Oy cắt cạnh BC tại F (h.161)

Tính diện tích tứ giác OEBF.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 44 : Trang 133 sgk toán 8 tập 1

Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai tam giác ABO và CDO bằng tổng diện tích của hai tam giác BCO và DAO.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45 : Trang 133 sgk toán 8 tập 1

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6 cm và 4 cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5 cm. Tính độ dài đường cao kia.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46 : Trang 133 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC. Chứng minh rằng diện tích của hình thang ABNM bằng diện tích của tam giác ABC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47 : Trang 133 sgk toán 8 tập 1

Vẽ ba đường trung tuyến của một tam giác (h.162). Chứng minh sáu tam giác: 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021