Giải câu 45 bài: Ôn tập chương II Đa giác. Diện tích đa giác sgk Toán 8 tập 1 Trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 45 : Trang 133 sgk toán 8 tập 1

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6 cm và 4 cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5 cm. Tính độ dài đường cao kia.

Bài làm:

Giả sử ta có hình bình hành ABCD (AB > AD). Gọi AH, AK lần lượt là đường cao kẻ từ A đến CD, BC.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

Diện tích hình bình hành ABCD là:

Do hình bình hành có AB = 6cm và AD = 4cm

=>

Mặt khác ta có một đường cao có độ dài 5 cm. Dựa theo tính chất đường vuông góc và đường xiên => đường cao đó AK vì AK < AB (5 <6).

=>

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021