Giải câu 76 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 76 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

a)

b) .

Bài làm:

Hướng dẫn: Nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thứ kia.

a)

=

=

=

b)

= .

=

=

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021