Giải câu 50 bài 8: Đối xứng tâm sgk Toán 8 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 50 : Trang 95 sgk toán 8 tập 1

Vẽ điểm A' đối xứng với A qua B, vẽ điểm C' đối xứng với C qua B (h.81)

Giải bài 8: Đối xứng tâm - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Giải bài 8: Đối xứng tâm - Toán 8 tập 1

Cách vẽ:

  • Vẽ đoạn thẳng AB kéo dài về phía B. Chọn điểm A' sao cho B là trung điểm AA'. Ta được điểm A' đối xứng với A qua B.
  • Vẽ đoạn thẳng CB và kéo dài về phía B. Chọn điểm C', sao cho B là trung điểm CC'. Ta được điểm C' đối xứng với C qua B.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021