Giải câu 11 bài 3: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 11 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

a)

b)

Bài làm:

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

a) Ta có:

b) Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021