Giải câu 21 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 79- sgk toán 8 tập 1

Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và CD = 3cm.

Bài làm:

Theo gt:

=> CD là đường trung bình của ΔOAB.

=>

=>

Vậy AB = 6cm .

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021