Giải câu 46 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 57

  • 1 Đánh giá

Câu 46 : Trang 57 sgk toán 8 tập 1

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

a) ;

b) .

Bài làm:

Hướng dẫn: ta thực hiện phép chia của tử cho mẫu để biến đổi biểu thức thành phân thức đại số

a)

b)

.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021