Giải câu 48 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 48 : Trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có E, F , G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Bài làm:

Theo giả thuyết ta có hình vẽ sau:

Giải bài 7: Hình bình hành - Toán 8 tập 1

Xét ABC có:

E là trung điểm của AB (gt)

F là trung điểm của BC (gt)

=>EF là đường trung bình của ∆ABC

=> EF // AC, EF = AC.

Tương tự ta có: HG là đường trung bình của ∆ACD

=>HG // AC, HG = AC.

=>EF = HG = AC và EF // HG

=> EFGH là hình bình hành

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021