Giải câu 1 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.

b.

c.

Bài làm:

a.

=

=

b.

=

=

c.

=

=

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021