Giải bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử sgk Toán đại 8 tập 1 trang 21 23

  • 1 Đánh giá

Để phân tích đa thức thành nhân tử có rất nhiều phương pháp. Để biết thêm chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Phương pháp chung

  • Giao hoán và kết hợp các hạng tử một cách thích hợp để nhóm sao cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức có thế phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.

2. Ví dụ minh họa

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

x2 – 3x + xy – 3y

Hướng dẫn giải:

x2 – 3x + xy – 3y = (x2 + xy) + ( -3x – 3y)

= x(x + y) – 3(x + y)

= (x + y)(x – 3)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 47 : Trang 22 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – xy + x – y;

b) xz + yz – 5(x + y);

c) 3x2 – 3xy – 5x + 5y.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 48 : Trang 22 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 4x – y2 + 4;

b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2;

c) x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 49 : Trang 22 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tính nhanh:

a) 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5

b) 452 + 402 – 152 + 80 . 45.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 50 : Trang 23 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tìm x, biết:
a) x(x - 2) + x - 2 = 0;

b) 5x(x - 3) - x + 3 = 0

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử


  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021