Giải câu 38 bài 5: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 17 - sgk toán 8 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau :

a.

b.

Bài làm:

a. Xét

Nhận xét :

=> ( đpcm )

b. Xét

Nhận xét :

=> ( đpcm )

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021