Giải câu 28 bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 14 - sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức :

a. tại x = 6.

b. tại x = 22.

Bài làm:

a.

Với x = 6, ta được :

b.

Với x = 22, ta được :

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021