Giải câu 20 bài 3: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 20: trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau :

Bài làm:

Ta có :

Vậy kết quả trên là sai .

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021