Giải câu 83 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 83 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Tìm để \(2{n^2} - n + 2\) chia hết cho 2n +1.

Bài làm:

Ta có:

=

Để chia hết cho 2n + 1 (với \(n \in Z)\) thì 2n + 1 phải là ước của 3. Do đó:

Vậy n = 0; -1; -2; 1

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021