Giải câu 1 bài 1: Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 36 sgk toán 8 tập 1

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

a) ;

b)

c) ;

d)

e) ;

Bài làm:

Dựa theo định nghĩa hai phân thức bằng nhau ta có
= \( \frac{C}{D}\) nếu A.D = B.C

a) Ta có: 5y.28x = 7.20xy = 140xy

=>

b) Ta có: 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5)

=>

c) Ta có: (x + 2)(x2 - 1) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)

=>

d) Ta có: (x2 - x - 2)(x - 1) = (x + 1)(x2 – 3x + 2) = x3 - 2x2 – x + 2

=>

e) Theo hằng đẳng thức ta có: x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021