Giải câu 17 bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 11 - sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng :

Từ đó em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5.

Áp dụng để tính:

Bài làm:

Ta có :

Nhận xét :

Vậy ( đpcm )

Cách tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5 :

Ta gọi a là số chục của số tự nhiên có tận cùng bằng 5 => số đã cho có dạng 10a + 5 và ta được :

Vậy để tính bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bởi chữ số 5 ta tính tích a(a + 1) rồi viết 25 vào bên phải.

Áp dụng :

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021