Giải câu 43 bài 7: Hình bình hành sgk Toán 8 tập 1 Trang 92

  • 1 Đánh giá

Câu 43 : Trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 71 có là hình bình hành hay không?

Giải bài 7: Hình bình hành - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Xét tứ giác ABCD có AB // CD và AB = CD = 3

=> Tứ giác ABCD là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết 3)

Xét tứ giác EFGH có EH // FG và EH = FH = 3

=> Tứ giác EFGH là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết 3)

Xét tứ giác MNPQ có MN = PQ và MQ = NP (theo định lí Pytago)

=>Tứ giác MNPQ là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết 2)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021