Giải câu 2 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :

a. tại x = -6 , y = 8 .

b. tại $x=\frac{1}{2}$ và y = -100 .

Bài làm:

a.

=

=

Tại x = -6 , y = 8 , thay vào ta được :

Vậy tại x = -6 , y = 8 thì = 100.

b.

=

= -2xy

Tại và y = -100 , thay vào ta được : $-2.\frac{1}{2}.-100=100$

Vậy tại và y = -100 thì $x(x^{2}-y)-x^{2}(x+y)+y(x^{2}-x)$ = 100.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021