Giải toán 8 tập 1 trang 58 sgk: câu 51 Làm các phép tính sau

  • 1 Đánh giá

Câu 51 : Trang 58 sgk toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau:

a)

b)

Bài làm:

Hướng dẫn: thực hiện các phép tính của các phân thức trong ngoặc trước. Chú ý phải quy đồng mẫu số của các phân thức

a)

b)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021