Giải câu 50 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 50 : Trang 58 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a)

b)

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

a)

b)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021