Giải câu 75 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 75 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

a)

b)

Bài làm:

Hướng dẫn: Nhân đơn thức với lần lượt từng hạng tử của đa thức.

a)

b)

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021