Giải câu 7 bài 3: Rút gọn phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 39

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 39 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

a) ;

b) ;

c) ;

d)

Bài làm:

Hướng dẫn: Câu a, b chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Câu b, c phân tích đa thức thành nhân tử của cả tử và mẫu rồi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

a)

b)

c)

d)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021