Giải câu 25 bài 3: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 25: Trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

Bài làm:

a.

=

=

=

b.

=

=

c.

=

=

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021