Giải toán 8 tập 1 trang 58 sgk: câu 52 Chứng tỏ rằng với (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức

  • 1 Đánh giá

Câu 52 : Trang 58 sgk toán 8 tập 1

Chứng tỏ rằng với (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức

là một số chẵn.

Bài làm:

Điều kiện của biến để giá trị của biểu thức được xác định là : ( a là một số nguyên)

Ta có :

Theo bài ra thì a là một số nguyên => 2a là số chẵn.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho là một số chẵn với .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021