Giải câu 13 bài 2: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết :

Bài làm:

Ta có :

<=>

<=>

<=>

Vậy x = 1.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021