Giải bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 25 27

  • 1 Đánh giá

Chia đơn thức cho đơn thức có quy tắc như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Chia đơn thức cho đơn thức thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Với A và B là hai đơn thức, B ≠ 0. Ta tìm được đa thức Q là thương của hai đa thức.

Kí hiệu: Q = A : B =

Kiến thức đã học

Với mọi x ≠ 0, m, n thuộc N, m ≥ n thì:

xm : xn = xm - n nếu m > n

xm : xn = 1 nếu m = n

Quy tắc

  • Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:
  • Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.
  • Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.
  • Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 59 : Trang 26 - toán 8 tập 1 phần đại số

Làm tính chia.

a) 53 : (-5)2;

b) : \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\)

c) (-12)3 : 83.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 60 : Trang 27 - toán 8 tập 1 phần đại số

Làm tính chia:

a) x10 : (-x)8;

b) (-x)5 : (-x)3;

c) (-y)5 : (-y)4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 61 : Trang 27 - toán 8 tập 1 phần đại số

Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;

b) x3y3 : (- x2y2);

c) (-xy)10 : (-xy)5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 62 : Trang 27 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tính giá trị của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức


  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021