Giải câu 43 bài 8: Phép chia các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 43 : Trang 54 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) : (2x - 4)

b) (x2 -25) :

c) .

Bài làm:

a) Hướng dẫn: ta coi (2x - 4) = rồi thực hiện phép tính chia như bình thường.

: (2x - 4)

b) Hướng dẫn: ta coi (x2 -25) = rồi thực hiện phép tính chia như bình thường.

(x2 -25) :

c) Hướng dẫn: Phân tích mẫu thành nhân tử và thực hiện phép chia như bình thường.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021