Giải câu 61 bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 61 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định. Tính giá trị của biểu thức tại x = 20 040.

Bài làm:

Đặt A =

Điều kiện xác định:

Để giá trị của biểu thức A được xác định khi và chỉ khi các mẫu của các phân thức khác 0:

Vậy điều kiện của biến x để biểu thức A được xác định là

Rút gọn biểu thức:

A =

=

=

=

=

Tại thỏa mãn điều kiện của biến, thay vào biểu thức A ta được:

A =

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021