Giải câu 42 bài: Ôn tập chương II Đa giác. Diện tích đa giác sgk Toán 8 tập 1 Trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 42 : Trang 132 sgk toán 8 tập 1

Trên hình 160 (AC//BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Gọi giao của AF và BC là O ta được hình vẽ sau:

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

Do AC // BF => vì có cùng đáy AC và cùng chiều cao là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song AC, BF.

Mặt khác ta có:

=> .

Vậy diện tích tam giác ADF =

=>

=> Cách vẽ tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD cho trước:

  • Vẽ đường chéo AC. Từ B vẽ BF // AC (F nằm trên đường thẳng DC).
  • Nối AF. Ta được tam giác ADF là tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021