Giải bài 2: Nhân đa thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 6 9

  • 1 Đánh giá

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 8 .Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , KhoaHoc xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp lý thuyết

Quy tắc

  • Muốn nhân một đa thức với một đa thức , ta nhânmỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau .

Chú ý :

  • Tích của hai đa thức là một đa thức .

Ví dụ :

Nhân hai đa thức sau :

=

=

Vậy .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 7: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng :

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Thực hiện phép tính :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến :

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức trong mỗi trường hợp sau :

a. x = 0

b. x = 15

c. x = -15

d. x = 0,15.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết :

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 9 - sgk toán 8 tập 1

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: Trang 9 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức


  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021