Giải câu 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.

b.

Bài làm:

a.

=

=

Vậy = $x^{3}y^{2} – 2x^{2}y^{3}- x^{2}y + xy^{2}+ 2xy – 4y^{2}$

b.

=

=

=

Vậy = $x^{3}+y^{3}$.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021