Giải câu 31 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 31 : Trang 50 sgk toán 8 tập 1

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

a) ;

b) .

Bài làm:

Hướng dẫn: Để xác định mỗi hiệu có phải có tử bằng 1 hay không, ta thực hiện phép trừ giữa hai phân thức

a)

b)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021