Giải câu 25 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 25: Trang 80- sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.

Bài làm:

Ta có :

=> EK là đường trung bình ΔADB.

=> EK // AB.

Mặt khác :

=> FK là đường trung bình ΔDBC.

=> KF // DC // AB

Qua K ta có KE và KF cùng song song với AB nên theo tiên đề Ơclit ba điểm E, K, F thẳng hàng.

=> (đpcm ).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021